ללמוד איך להרחיב את הבית

כאשר המשפחה מתרחבת, עולה הצורך להרחיב את הבית גם כן.

על פי החוק, מי שמעוניין להרחיב את הנכס שברשותו, חייב בהיתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

אז מהם השלבים בדרך להרחבת הבית? היתר בנייה – המדריך המלא.

 

הגשת הבקשה

לשם הגשת הבקשה להיתר בניה, עלינו להיעזר באחד מאנשי המקצוע בתחום, בהם אדריכל, הנדסאי בניין או מהנדס מבנים. במסגרת ההליך, עלינו לכלול מידע בנוגע לשימוש החלל בו תתבצע ההרחבה העתידית, החומרים בהם יעשו שימוש, שטח הבנייה, בקשות להקלה ועוד. כמו כן, עלינו לצרף לבקשה אישור בעלות של המבקש להרחיב את הנכס שבבעלותו. ניתן לצרף נסח טאבו או אישור מרשות מקרקעי ישראל או החברה המשכנת.

 

בדיקה ואישור

לאחר הגשת הבקשה להיתר הבנייה, יבחנו כי הבקשה כוללת את מלוא הספחים הנדרשים. במקרה של חוסר, תוגש בקשה להשלמת החסרים, דבר שיגרום לעיכוב מיותר.

לאחר שלב בדיקת המסמכים, ייקבע שיעור המקדמה שעל בעל הנכנס לשלם לוועדה. לאחר תשלום המקדמה, הבקשה תועבר למהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. המהנדס יבדוק עמידה בתקנות ובדרישות החוק. באם עמדנו בדרישות, הבקשה תעלה לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ביחד עם התרשמות המהנדס. באם לא, תוחזר הבקשה לבעל הנכס לביצוע תיקונים.

 

התנגדויות

בעת הבקשה להקלה בבנייה, על מבקש ההקלה לפרסם את הבקשה בעיתונים. לאחר מכן, עליו לשלוח את נוסח הבקשה להקלה לכלל המגרשים בתחומי המבנה. כמו כן, על בעל הנכנס להציב שילוט בתחומי המבנה, המכריז על רצונו להרחבת הנכס שברשותו.

לאחר פרסום הבקשה לבנייה והבקשה להקלה בבנייה, על מי שחש כי יפגע מהרחבה זו, להגיש את התנגדותו תוך שבועיים ממועד הפרסום. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תבחן את ההתנגדויות, ובאם אחד הצדדים לא מרוצים מהחלטתה, עומדים לו 30 יום לשם הגשת ערעור. באם אין התנגדויות, תועבר הבקשה לדיון ברשות הרישוי.

 

אישורים נוספים

על מנת לקבל היתר לבנייה, על בעל הנכס לקבל אישור ממנהל מקרקעי ישראל, מפיקוד העורף וכן מכיבוי אש.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תיידע על מתן אור ירוק להיתר הבנייה, במכתב בו מפורטים האגרות וההיטלים שעל בעל הנכס לשלם. לאחר התשלום, לבעל הנכנס יונפק היתר בנייה התקף
ל – 3 שנים.

באם לא ניתן אור ירוק, בעל הנכס יוכל להגיש ערעור עד 30 יום ממועד ההחלטה.

 

טיפ לסיום

מומלץ להצטייד באנשי מקצוע מלבד הדרישה המחייבת, לשם הגשת הבקשה להיתר בנייה. ליווי איש מקצוע כמו ניסור בטון, יקל על ההליך ויסייע במניעת בזבוז זמן מיותר המעכב את ההליך.

 

סלון ביתי

תוכן עניינים
אהבתם את מה שקראתם ? ספרו לחברים